Kedves Szülők!

Mi, a Napsugár Óvoda dolgozói hiszünk abban, hogy olyan óvodát kell teremtenünk, mely nyugalmat, családias légkört sugároz, amely a „béke szigete”. Véleményünk szerint ilyen hely a Napsugár Óvoda. A mi óvodánkban a gyermekek biztonságban érzik magukat, szeretnek idejárni, örülnek társaiknak, és azoknak a felnőtteknek, akik őket körülveszik. A mi óvodánk érzelmi anyaöl, ahol derűs, egyenletes, ráérős és ritmikus az élet. A gyermekek a nap nagy részét szabad játékkal töltik, amely által egyéni képességeikhez mérten fejlődnek testi, verbális, értelmi és szociális képességeik. A fejlődés, a fejlesztés színtere, eszköze és megvalósulási módja is a játék. Minden a szabad játék keretében történik, annak gazdagítását szolgálja. Minden fontos dolgot a játékban sajátítanak el a gyermekek. Az óvodapedagógusok elegendő időt, teret adnak az önfeledt játéknak. Naponta hallgatnak mesét, rendszeresen énekelnek, folyamatosan van rajzolás, mintázás és egyéb kézi munka, minden nap mozognak, lehetőség szerint a szabadban.  Nálunk a gyermekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődhetnek, ugyanakkor a közös tapasztalatok, a közös élmények, az együtt megélt események összetartják a csoportot. A közös hagyományok, szokások mentén tudnak együttműködni, együtt játszani, együtt gondolkodni.  Mi nem tanítjuk iskolás módon a gyermekeket, abban a tevékenységben vehetnek részt, amiben szeretnének. Az óvodás gyermek tanulásának legfőbb formája a spontán utánzás. Utánozza, amit hall, és amit lát, eljátssza, elmeséli, lerajzolja, feldolgozza, átéli élményeit. Nem a szó iskolás értelmében kell tanulnia. Az óvodapedagógus felkínálhat tevékenységi lehetőségeket a gyermeknek, megteremti ezek feltételeit az egyedüli és/vagy közös cselekvésekre. Az ezekben történő részvétel mind tanulás. Ha a gyermek kérdez, a felnőtt válaszol. De soha nem tanít – a szó iskolás értelmében. A mi óvodánk nem módszerközpontú, hanem gyermekközpontú. Itt minden a gyermek érdekében történik, nemcsak a programokban, elvekben és dokumentumokban, hanem leginkább a mindennapokban.

Göröghné Bocskai Éva

óvodavezetőNapsugár Óvoda
4220 Hajdúböszörmény Polgári u. 48-50. Telefonszám: 06-52/227-401

Készítette: Tarján Oszkár